ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​ហ្វីលីពីន​ស្បថ​ចូលកាន់​តំណែង​នៅថ្ងៃនេះ​

លោក Rodrigo Duterte ដែលជា​អ្នកនយោបាយ​ប្រកាន់​តឹង​នោះ ត្រូវ​ស្បថ​ចូលកាន់​តំណែង​ជា​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​របស់​ហ្វីលីពីន​នៅថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ដ៏​ភ្លូកទឹកភ្លូកដី​កាលពី​ខែឧសភា​កន្លងមក​។​