ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​

6 Videos


យប់ម៉ិញនេះ ថន ដារ៉ា បានអូសវ៉ាលីចេញទៅរស់នៅ តាមស្វាមីរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីរៀបការបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ។ ថន លក្ខិណា និងម្តាយរបស់នាង ព្រមទាំងបងប្អូនមួយចំនួនបានជូនដំណើរ ថន ដារ៉ា និងស្វាមី នាងដោយផ្ទាល់ កាលពីយប់ម៉ិញនេះ។

P9

ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​

តាមរយៈរូបភាពខាងលើនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញថា ថន ដារ៉ា ពិតជាមិនដាច់អាល័យពីក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេ តែដើម្បីស្វាមីនិងដើម្បីអនាគត នាងត្រូវសម្រេចចិត្តចេញទៅរស់នៅតាម ស្វាមី តាមគម្រោង ដែលបានគ្រោងទុក ។

ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​

តាមសម្តី ថន លក្ខិណា ដែលជាប្អូនស្រីរបស់ ថន ដារ៉ា បានឲ្យដឹងថា បងស្រីរបស់នាង បានឡើងយន្តហោះចេញទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីនៅប្រទេសថៃ ហើយ នាងជូនពរបងស្រីឲ្យជួបតែសុភមង្គលក្នុង ជីវិត ជោគជ័យគ្រប់ការងារ ជាពិសេសឆាប់មានកូន ។

ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅមុនពេលរៀបការ ថន ដារ៉ា ធ្លាប់បានប្រាប់ថា ពេលរៀបការរួច នាងនឹងយកកូនភ្លាមៗ ដើម្បីឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានភាពកក់ក្តៅ ចំណែកស្វាមីរបស់នាង ក៏មានបំណងចង់បានកូនដូចជារូបនាង ដែរ ៕ អាលីណា

ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ថន ដា​រ៉ា ឡើង​យន្តហោះ ទៅ​រស់នៅតាម​ស្វាមី​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត