គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពដែលក្រុមហ៊ុនមីកញ្ចប់Acecook ទទួលបាន

ភ្នំពេញ៖ ​ការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចំពោះក្រុមហ៊ុននិមួយៗ ​វាមិនមែនជាការងា យស្រួលប៉ុន្មាននោះទេ​ គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិមួយៗដែលជា ​កត្តាចំបង ក្នុងនោះ Acecook​ មិនថាតែក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេតែងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រទៅលើគុណ​ភាព។​ក្រុមហ៊ុន​ Acecook ​មានបទពិសោធន៍ជាង ​៥០ឆ្នាំមកហើយមកពីប្រទេសជប៉ុន។​ ដោយមានសង្វាក់ផលិតកម្ម យ៉ាងល្អិតល្អន់​ ដើម្បីនាំមកនូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ ​ក្នុងនោះផលិតផលដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចជា៖ គុយទាវ Good, ​មីModern, មីKingcook, ​មីGood100, មីកំប៉ុងGood, ​និងគុយទាវពេញចិត្តផងដែរ។​បណ្តាលប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងបំផុត ​ដែលតឹងរ៉ឹងបំផុត​ លើគុណភាពម្ហូប អាហារ ដូចជា៖ ​សហរដ្ឋអាមេរិក, អូស្ត្រាលី,​ កាណាដា,​ បារាំង, អាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសជប៉ុន ក៏ក្រុមហ៊ុន Acecook ​អាចឈរជើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជូនទៅដល់អតិថិជន ក៏កព្រោះ ​តែក្រុមហ៊ុននេះ​ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ខ្លួន។​ក្នុងនោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនAcecook​បានកំពុងមានវត្តមានលើទៅដីកម្ពុជាជាង១០ឆ្នាំមកហើយនៅក្នងការផ្តល់ជូននូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្នែកចំណីអាហារនិងសេវាកម្មដ៏ល្អ ជូនទៅដល់អតិថិជនគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ មូលហេតុនេះហើយទើបទ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននៅឈរជើង​ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ៕​

គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពដែលក្រុមហ៊ុនមីកញ្ចប់Acecook ទទួលបានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពដែលក្រុមហ៊ុនមីកញ្ចប់Acecook ទទួលបានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពដែលក្រុមហ៊ុនមីកញ្ចប់Acecook ទទួលបានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជានិរន្តរភាពដែលក្រុមហ៊ុនមីកញ្ចប់Acecook ទទួលបាន
អត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ Cool