ភ្នក់ភ្លើង​ខ្ពស់​ជាងគេ​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ត្រូវបាន​ដុត​នៅ​ន័​រវេ​ស​

ន័​រវេ​សៈ​ភ្នក់ភ្លើង​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​ត្រូវបាន​ដុត​នៅក្នុង នៅក្នុង​ទីក្រុង Alesund ប្រទេស​ន័​រវេ​ស ដែល​វីដេអូ​បង្ហាញ​អំពី​កម្ពស់​អណ្តាតភ្លើង រហូតដល់​ជាង ៤៧.៤​ម៉ែត្រ​។​ ​ភ្នក់ភ្លើង​មួយ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ពី​ពូក​ញាត់​ស្លឹកឈើ មាន​កម្ពស់ ៤៧.៤​ម៉ែត្រ ស្មើនឹង​កម្ពស់ ខ្លោងទ្វា Arc de Triomphe