កូនស្រី​លោក កឹ​ម សុខា​ថា លោក កឹ​ម សុខា ញ៉ាំ​បាយ​ចានស្រាក់ ព្រោះ​ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​វត្ត

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កូនស្រី លោក កឹ​ម សុខា គឺ​កញ្ញា កឹ​ម មនោ​វិទ្យា បាន​សរសេរ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម (Facebook) ដោយ​បញ្ជាក់​ថា លោក កឹ​ម សុខា ញ៉ាំបាយ​ចានស្រាក់ ជាមួយ​កំពឹស​បុក កង្កែបបោក និង សម្លកកូរ ព្រោះ​លោក កឹ​ម សុខា ធ្លាប់​ជា​ក្មេង​វត្ត​ដែល​រស់​និង​រៀន​បាន​ដេ​ា​យ​សារ​ម្ហូប​ចានស្រាក់​នេះឯង ៕