ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​

6 Videos


កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ទើបនឹងកន្លងទៅថ្មីៗនេះ តារាសម្តែងស្រីមានប្រជាប្រិយភាព ពៅ លីដា បានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់ប្អូនប្រុសគឺលោក ពៅ ពិសិដ្ឋ ដោយរៀបចំពិធីខួបកំណើតឱ្យជាមួយការជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្តៅ និង សប្បាយរីករាយបំផុត។

P9

ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​

ខួបកំណើតដែល ពៅ លីដា បានរៀបចំឱ្យប្អូនប្រុសនេះ ពុំមានលក្ខណៈធំដុំដូចការរៀចចំរបស់តារាមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេ ប៉ុន្តែជាការរៀបចំមួយបង្ហាញឱ្យឃើញពីការជួបជុំតូចមួយរបស់គ្រួសារជាមួយការញ៉ាំអាហារមួយពេលយ៉ាងសប្បារីករាយ ។

ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​

ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនោះដែល ពៅ លីដា ក៏បានបង្ហើរសារជូនពរមួយឃ្លាដល់ប្អូនប្រុស ពៅ ពិសិដ្ឋ ផងដែរថា «រីករាយថ្ងៃកំណើត ប្អូន Pov Piseth បងសូមជូនពរឱ្យអូនមានសុខភាពល្អ រកស៊ីមានបាន ធ្វើអី្វៗឱ្យបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នា និង មានសេចក្តីសុខជារៀងរហូតនៅក្នុងជីវិត» ៕ សាកល

ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​
ពៅ លីដា បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ឱ្យ​ប្អូនប្រុស​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត