អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !

6 Videos


យើងប្រាកដជាដឹងថាសព្វថ្ងៃ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ស្ទើរតែធ្វើឲ្យមនុស្សដើរតាមមិនទាន់ ចំណែកមនុស្សយន្តក៏ជារឿងរ៉ាវមួយកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើន ពីសំណាក់មហាជនទូទាំងពិភពលោក ។

P9

អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !

កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរ សម្រស់មនុស្សយន្តស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានប្រពៃណីដែលបានដាក់តាំង នៅតំបន់ Tianjin ប្រទេសចិន បានទទួលភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែវាមានសម្រស់ហាក់បីដូចជា មនុស្សពិតៗ ។ មនុស្សយន្តមានលក្ខណៈដូចមនុស្សនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះ Jia Jia ហើយបើតាមសារព័ត៌មាន គេបង្កើតវាឡើងគឺតម្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចមនុស្សបេះបិទតែម្តង ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Jia Jia ក៏អាចយល់ច្បាស់ពីភាសារបស់មនុស្សទៀតផង ដូចជារាល់ពេលដែលគេ និយាយសរសើរពីសម្រស់នាងដូចជា «នាងមានសម្រស់ស្អាត, នាងមានភាពទាក់ទាញ, នាងដូចក្មេងស្រីអាយុ ១៨ ឆ្នាំ» គឹជានាងអាចឆ្លើយតបអរគុណមកវិញបានថែមទៀតផង ។

ចង់ដឹងថា មនុស្សយន្តនេះមានភាពរស់រវើក និង សម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចមនុស្សយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
អស់ទាស់ ! សម្រស់​មនុស្ស​យន្ត​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រពៃណី​ចិន !
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត