មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​ កក្កដា​ ​នេះ​ប្រទេស​វៀតណាម​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ដំឡើង​ពន្ធ​ទៅ​លើ​រថយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​ ដោយ​អាច​មាន​ចាប់​ពី​ ១០៥% ដល់​ ១៥០% តាម​ប្រភេទ​រថយន្ត។ ឥឡូវ​នេះ​មក​តាម​ដាន​តម្លៃ​ឡាន​មុន​ដំឡើង​ពន្ធ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

Lamborghini Aventador ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ១​ ០០៨ ៩០០​ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

Ferrari F12 ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៨៩៦ ៨០០ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

​​
Rolls-Royce Wraith ៖ តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ៨០៧ ១០០ ដុល្លារ ទៅ​ ៩៨៦ ៤៨០​ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

McLaren 650S Spider ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៧១៧ ៤៤០ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

Aston Martin Vanquish ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៦៧២ ៦០០ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

Lamborghini Huracan ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៥៨២ ៩០០ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

Mercedes SLS Roadster ៖ ​តម្លៃ​ប្រមាណ​ ៥២៩ ១០០ ដុល្លារ

 

មើល​តម្លៃ​រថយន្ត​​កំពូល​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​

 

​​​​​​​​ចុច​អាន៖ រកបានជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារ ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ គ្រាន់​តែ​ចេះភាសាទាំងនេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Zing