តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ​ក៏​ជា​ម៉ូដ​ពេញ​និយម​មួយ​ដែរ​សម្រាប់​សុភាព​នារី ត្បិត​វា​​ងាយ​ស្រួល មិន​សូវ​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ និង​​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​បែប​ធម្មជាតិ។ សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ក្រឡេក​មើល​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ដែល​និយម​ម៉ូដ​សក់​បែប​នេះ ថា​តើ​ពួក​គេ​ប្រើ​ម៉ូដ​សក់​បែប​នេះ​ជាមួយ​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ដូច​ម្ដេច ហើយ​អ្នក​ណា​មើល​ទៅ​សក្ដិសម​ជាង​គេ?

 

Janie Tienphosuwan

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Esther

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ? តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Namtan

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Kwan Usamanee

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Kimberly

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ? តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Chompoo Araya

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Bella Ranee

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Pancake Khemanit

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ? តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Min Peechaya

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Mint Chalida

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Aom Sushar

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

Aum Patchrapa

 

តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?តារា​ស្រី​ថៃ​​​រូប​ណា​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ ជាមួយ​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ?

 

មើលទៅអ្នកណាស្រស់ស្អាតជាងគេ?

 

ចុចអាន៖តារា​ស្រី​ថៃ​ជួរ​មុខ​​រូប​ណា​​ស៊ី​ដាច់​គេ​ពេល​លេង​ឈុត​ខ្មៅ​?​

ចុចអាន៖មើល​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​១៥រូប​ពេល​មិន​ផាត់​មុខ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ mthai