អ៊ុំ សេរី​រ័ត្ន មានឱកាស​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ និង​ដឹកនាំ​បង្វឹក​ក្រុម​កុមារ​ក្រីក្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-01-2016, 9:19 am         12

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អ៊ុំ សេរី​រ័ត្ន មានឱកាស​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ និង​ដឹកនាំ​បង្វឹក​ក្រុម​កុមារ​ក្រីក្រ​អ៊ុំ សេរីរ័ត្ន អ្នកចាំទីជម្រើស​ជាតិ និងក្លិបក្រសួងការពារជាតិ។ រូបថត FFC