នាយ​ក្រូច ៖ ថ្ងៃ​ណា​មួយ​បាន​ឡើង​ទូរទស្សន៍​ម្ដង គេ​ឲ្យ​ងាប់​ក៏​ព្រម​ដែរ

បក​ទៅ​អតីតកាល ដែល​គ្រួសារ​លិចលង់​ក្នុង​ភាព​ក្រីក្រ នាយ ក្រូច ប្រាប់​ថា លោក​តែង​នឹក​ក្នុង​ចិត្ត​ថា បើ​មាន​អ្នក​ណា​ឲ្យ​ប្រាក់​លោក​២០០០រៀល ទោះ​ឲ្យ​លូន​ក្រោម​ជើង ក៏​សុខ​ចិត្ត​ដែរ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ ដោយ​សារ​មាន​និស្ស័យ​ខាង​សិល្បៈ លោក​ធ្លាប់​ស្រមៃ​ទៀត​ថា សុខ​ចិត្ត​ស្លាប់ បើ​បាន​ឡើង​ទូរទស្សន៍​តែ​ម្ដង។

 

“ពេល​ចូល​ឆ្នាំ ខ្ញុំ​ទៅ​ឈរ​មើល​កម្មវិធី​ចូល​ឆ្នាំ ខ្ញុំ​តែង​ស្រមៃ​ថា បើ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​បាន​គេ​ឲ្យ​ឡើង​ទូរទស្សន៍​តែ​ម្ដង ទោះ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ស្លាប់ ក៏​ខ្ញុំ​ព្រម​ដែរ…!”។

 

នាយ​ក្រូច ៖ ថ្ងៃ​ណា​មួយ​បាន​ឡើង​ទូរទស្សន៍​ម្ដង គេ​ឲ្យ​ងាប់​ក៏​ព្រម​ដែរ

 

ក្រៅ​ពី​លើក​រឿង​អតីតកាល​ខ្លះៗ នាយ​ក្រូច និង​ស្រី​អីត​ជា​ប្អូន​ស្រី នៅ​បាន​បង្ក​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ថែម​ទៀត។ តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា…!

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២

 

 

វគ្គ​ទី​៣