ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

នៅក្នុងស្ថានភាពដែលរុស្ស៊ី កំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចនោះ ការបង្ហោះបង្អួតពីជីវភាពហ៊ឺហាហួសនិស្ស័យរបស់កូនសេដ្ឋីរុស្ស៊ី ធ្វើឲ្យលោក ពូទីន ផ្ទុះកំហឹងគ្រេវគ្រាធ ។

គណនី Instagram មួយ ដែលជំនាញបង្ហោះរឿងជីវិតហ៊ឺហារបស់ក្រុមកូនៗសេដ្ឋីរុស្ស៊ី បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសនេះ ហួសចិត្ត នឹកស្មានពុំដល់ ពិសេសក្នុងសភាពដែលជីវភាពពលរដ្ឋកំពុងយ៉ាប់យឺន ។

ដោយពុំខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ កំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកលំបិន ក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋីរុស្ស៊ី បែរជានាំគ្នាថតបង្ហោះនូវភាពហ៊ឺហា ជុំវិញរថយន្តទំនើប, នាវាកំសាន្តថ្លៃៗ ព្រមទាំងជីវភាពលំដាប់ “ផ្កាយ៥” របស់ពួកគេ ។ លើសពីនោះ អាវុធក៏ត្រូវបាននាំយកមកបង្អួតដែរ ។

លោក ពូទីន បានផ្ទុះកំហឹងក្រេវក្រាធ ហើយថ្លែងខ្លាំងៗថាៈ នៅជំនាន់សូវៀត ភាពមានបានត្រូវគេបង្អួតតាមរយៈការស្រោបឆ្មេញមាស ហើយរថយន្ត Lamborghinis ព្រមទាំងអ្វីៗដែលហ៊ឺហារទាំងនោះ គឹពុំខុសនឹងរឿងបង្អួតឆ្មេញមាស គ្រាដើមទេ ៕

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​

  • ពូ​ទីន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ចំពោះ​ទង្វើ​បង្អួត​ភាពមានបាន ព្រមទាំង​អាវុធ​របស់​កូនៗ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/01  Category:វប្បធម៌