តារា​កែ​ភេទ​វៀតណាម​មាន​សម្រស់​មិន​ចាញ់​តារា​កែ​ភេទ​ថៃ​និង​ឡាវ​ឡើយ​

តារា​កែ​ភេទ​ថៃ Nong Poy និង​តារា​កែ​ភេទ​ឡាវ Piyada Inthavong បានធ្វើឱ្យ​មហាជន​កោតសរសើរ​ចំពោះ​សម្រស់​កៃ​ច្នៃ​បានល្អ​ឥតខ្ចោះ​របស់​ពួកនាង ឥឡូវនេះ​តារា​កែ​ភេទ​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ​មាន​គូប្រជែង​សម្រស់​ហើយ គឺ​តារា​កែ​ភេទ​វៀតណាម Nguen Huong Giang ។ នេះ​បើ​យោង​គេហទំព័រ AsianTown ដែល​ចេញផ្សាយ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ