បុរស​លាវ​ម្នាក់​ខ្ពស់​ពេក រហូត​ចូល​គ្លីនិក​ពេទ្យ​អត់​បាន​

6 Videos


នៅប្រទេសប្រទេសលាវ គេទើបបានជួបបុរសម្នាក់ដោយចៃដន្យ នៅគ្លីនិកពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងភូមិណាំសៃថឹង ស្រុកប៉ាធុមផន ខេត្តចំប៉ាសាក់ មានឈ្មោះ «ភូដយ» បុរសនោះអាយុ ២៧ ឆ្នាំ មានកម្ពស់ ២,២៣ ម៉ែត្រ ខ្ពស់រហូតចូលក្នុងគ្លីនិកអត់បាន ដោយសារទើសទ្វារ ។

P9

បុរស​លាវ​ម្នាក់​ខ្ពស់​ពេក រហូត​ចូល​គ្លីនិក​ពេទ្យ​អត់​បាន​

ភូដយ ជាបុរសទី ១ នៅក្នុងប្រទេសលាវ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេ ។ តាមស្ថិតិហ្គីណេសប៊ុក មានជនជាតិទួរគីមួយរូប ឈ្មោះ ស៊ុតាន កូសេន មានកម្ពស់ ២,៥១ ម៉ែត្រ ខ្ពស់ជាងនាយ ភូដយ ២៨ សង់ទីម៉ែត្រ ៕ សូរ្យកាន្ត (MGR Online)

នាយ ភូដយ ជនជាតិលាវ មានកម្ពស់ ២,២៣

បុរស​លាវ​ម្នាក់​ខ្ពស់​ពេក រហូត​ចូល​គ្លីនិក​ពេទ្យ​អត់​បាន​

បុរសខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកជនជាតិទួរគីមានកម្ពស់ ២,៥១ ម៉ែត្រ

បុរស​លាវ​ម្នាក់​ខ្ពស់​ពេក រហូត​ចូល​គ្លីនិក​ពេទ្យ​អត់​បាន​