តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម ជា​ក្រុម​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង “វិស្សមកាល​ព្រឺព្រួច” ក្រោម​ការ​ចាត់​ចែង​របស់​ស្ថានទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង Westec Media បាន​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នា​ព្រឹក​នេះ។

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

ពួក​គេ​ទាំង​នោះ​មាន លោក Weir Sukollawat Kanaros និង​តួឯក​ស្រី Data Darancharas Sukheviriya។ បេសកកម្ម​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្សែ​រឿង​ខាង​លើ តារា​ថៃ​ទាំង​នោះ មាន​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន​មុន​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​ពួក​គេ​វិញ។

 

កម្មវិធី​ទី១ ពួក​គេ​នឹង​ទៅ​ជួប​អ្នក​គាំទ្រ​នៅ​រោងភាពយន្ត Major Cineplex by Cellcard ម៉ោង ១០ព្រឹក​បន្តិច​ទៀត​នេះ។ កម្មវិធី​ទី២ ម៉ោង ២-៣​រសៀល​ទៅ Platinum Cineplex និង​កម្មវិធី​ចុង​ក្រោយ​នៅ Legend Cinema ក្នុង​កម្មវិធី Star Tour: Fans Meet and Greet នា​វេលា​ម៉ោង ៤​រសៀល៕

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

តារា​ថៃ​មួយ​ក្រុម​មក​ដល់​កម្ពុជា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​រឿង​ថ្មី​ពួក​គេ

 

ទិដ្ឋភាព​ពី​ប្រលាន​យន្តហោះ ភ្នំពេញ អន្តរជាតិ​ព្រឹក​នេះ