នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​

6 Videos


ថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រដែល Follow គណនី Instagram របស់តារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម STELLAR នាង Minhee កើតមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលបន្ទាប់ពីឃើញតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេម្នាក់នេះបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនជាមួយឈុតប៊ីគិនីដ៏ស្រស់ស្អាត និង សិចស៊ីប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើគនណី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង ។

P9

នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​

រូបថតស្លៀកឈុតប៊ីគីនីរបស់ស្រីស្អាត Minhee នេះដែរគឺនាងបានបង្ហោះនៅក្នុង Instagram បន្ទប់ពីថតរួមគ្នាជាមួយសមាជិកក្រុមដទៃទៀតនៅ Ocean World ហើយបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងគណនី Instagram ភ្លាមរូបថតរបស់ Minhee ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើននាក់ទូទាំងសាកលលោកផងដែរ ។

ចង់ដឹងថា Minhee សិចស៊ីខ្លាំងប៉ុនណានៅក្នុងឈុតប៊ីគីនីនេះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
នាង Minhee លេង​សុទ្ធតែ​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​ធ្វើ​អ្នកគាំទ្រ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត