វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

វិចិត្រករបារាំងឈ្មោះ Patrick Commecy រួមទាំងក្រុមការងាររបស់លោកបានរួមសហការគ្នាប្រែក្លាយមុខមាត់ជញ្ជាំងអគារមើលទៅគួរឲ្យធុញទ្រាន់ក្នុងទីក្រុង ឲ្យក្លាយទៅជាជញ្ជាំងដែលពោរពេញដោយភាពរស់រវើក តាមរយៈស្នាដៃគូរគំនូររបស់ពួកគេ។

ស្នាដៃរបស់ពួកគេពិតជាល្អឯកពេកធ្វើឲ្យរូបភាពលើជញ្ជាំងប្រៀបដូចជាសកម្មភាពពិតៗ ដោយមើលមួយភ្លែតមិនដឹងថាវាគ្រាន់ជារូបភាពលើជញ្ជាំង។ ខាងក្រោមជាទីតាំងជញ្ជាំងអគារដែលក្រុមរបស់លោក Patrick Commecy បានតុបតែងឡើង៖

Juliette et les esprits

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Renaissance

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

La galerie V

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Cinéma-Cannes

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Au fil de Loire

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Le café des acteurs

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Tableaux d’Eyzin-Pinet

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Clochemerle

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

La fée verte

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Café de l’Aqueduc

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

Roméo et Juliette

វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក

ប្រភព៖ sabay

  • វិចិត្រករ​បារាំង​ច្នៃ​ជញ្ជាំង​អគារ​សាមញ្ញៗ​ ឲ្យ​ទៅ​ជា​ជញ្ជាំង​រស់​រវើក已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/02  Category:កំសាន្ត
Tags: