ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​

6 Videos


ថ្មីៗនេះរូបថតរបស់ស្រីស្អាត ស៊ូហ្សី (Suzy) ប៉ុន្មានសន្លឹកបានបង្ហោះយ៉ាងព្រោងព្រាតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាក់ស្រឡាំងកាំងដោយស្ទើរតែគិតថានេះមិនមែនជារូបថតរបស់ ស៊ូហ្ស៊ី ទេព្រោះម្នាក់ៗមិនដែលបានឃើញមុខមាត់របស់ សូហ្ស៊ី ផ្ទាល់នៅជិត និង នៅពេលដែលនាងមិនផាត់មុខ ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបថតដ៏សាមញ្ញរបស់ ស៊ូហ្ស៊ី នេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដឹងច្បាស់ថា ស៊ូហ្ស៊ី គឺជាស្រីស្អាតឥតខ្ចោះពិតប្រាកដមែន ។

P9

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​

រូបថតរបស់ ស៊ូហ្ស៊ី ដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណេតនេះដែរ បានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរាប់លាននាក់លើសាកលលោក ឈប់សង្ស័យថា ស៊ូហ្ស៊ី ស្អាតដោយសារ Photoshop ឬស្អាតដោយសារ ការផាត់មុខ ។

ចង់ដឹងថា តើតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម MissA ម្នាក់នេះមានសម្រស់ធម្មជាតិស្អាតប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​


ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត

ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​
ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​របស់ ស៊ូ​ហ្សី បញ្ជាក់ថា​នាង​ពិតជា​ស្រី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្នាញ់​


ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត