វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


មហាជនកូរ៉េជាច្រើនបានចោទប្រកាន់ថា ក្រុមចម្រៀងនារីកូរ៉េថ្មីៗតែងតែប្រើប្រាស់រូបសម្រស់ និង ស្ទីលរាំបែបសិចស៊ី ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រ ។

P9

វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)

ពាក្យសម្តីអស់ទាំងនេះបានកើតឡើង ក្រោយពីក្រុមចម្រៀងនារីថ្មីមួយមានឈ្មោះថា ICIA បានឡើងសម្តែងលើឆាក ហើយដោយសារតែការរាំមានលក្ខណៈបែបអាសអាភាសជ្រុល ទើបធ្វើឲ្យក្រុមចម្រៀងនេះរងការរិះគន់មិនស្ទើរទេ ។ មហាជនជាច្រើនបានសរសេរថា ការរាំលក្ខណៈនេះ គឺវាមិនស័ក្តិសមឲ្យមនុស្សគ្រប់វ័យនោះទេ ហើយវាក៏មិនអាចយកមកសម្តែង ជាសាធារណៈនោះទេ ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ពួកគេទៀតថា ក្រុមពួកគេគួរតែរក្សាផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណជាងនេះបន្តិច និង គួរបញ្ឈប់ការរាំស្ទីលបែបនេះនៅទីណា ដែលមិនបានកំណត់អាយុ ។ ចង់ដឹងថា ក្រុមនេះរាំសិចស៊ីយ៉ាងណា ទើបរងការរិះគន់បែបនេះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)
វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)
វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)
វីដេអូ​ក្បាច់​រាំ​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នារី​កូរ៉េ ស្ទើរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ (​មាន​វីដេអូ​)