សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

អ្នក​គាំ​ទ្រ​​​​តារា​ K-Pop ជា​ច្រើន​​បាន​ពោល​សរសើរ​​​​​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​លើ​សមាជិក​​ក្រុម​​​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ស្រី​ ​វ័យ​ក្មេង​​​ៗ​ដែល​កើត​​​ខ្ទង់​ឆ្នាំ​១៩៩៩​ ដោយ​សារ​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​របស់​ពួក​គេ​​។

 

តាម​សារព័ត៌មាន​ Korea Boo Fan ជា​ច្រើន​បាន​ចាត់​ទុក​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​​ក្មេង​ៗ​វ័យ​​ខ្ទង់​១៧​-១៨​ឆ្នាំ​ ​​ដែល​មាន​សម្រស់​ស្អាត​មិន​ធម្មតា​នោះ​មាន​ដូច​ជា​៖

 

១. Tzuyu របស់​ក្រុម TWICE

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

២. Yeri របស់​ក្រុម Red Velvet

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៣. Kim So Hye របស់​ក្រុម I.O.I

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៤. Naeun របស់​ក្រុម​ April

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៥. Arin របស់​ក្រុម​ Oh My Girl

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៦. Eunchae របស់​ក្រុម DIA

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៧. Kim Doyeon របស់​ក្រុម I.O.I

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៨. Choi Yoojung របស់​ក្រុម I.O.I

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

៩. Yoo Yeonjung របស់​ក្រុម I.O.I

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

១០. Kang Mina របស់​ក្រុម I.O.I

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

១១. Chaeyoung របស់​ក្រុម TWICE

 

សម្រស់​​​​តារា​​កូរ៉េ​កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ទាក់បេះដូង​ Fan មិន​សរសើរ​​​​មិន​បាន​

 

ចុចអាន៖  អ្នក​គាំទ្រ​​កូរ៉េ​កំពុង​ជ្រួលជ្រើម​​លង់​ស្នេហ៍​ម៉ូដែល​ឈុត​ក្នុង​នារី​ម្នាក់​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ Koreaboo
​​​​​