ឱកាស​​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​​​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​

អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណកម្ម​​​ថ្មី​ៗ​នេះ​​ បាន​ប្រកាស​ប្រឡង​​ជ្រើស​រើស​​​ សម្រាប់​​និស្សិត​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទាំង​ពីរ​ភេទ ដើម្បី​ចូល​បម្រើ​​ការងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​​នគរបាល​ជាតិ​ ចំនួន​ ១០០​ កន្លែង​​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​មាន​បង្ហាញ​ដូច​​​​ខាង​ក្រោម៖

 

ឱកាស​​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​​​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​

 

*** ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​នា​​ថ្ងៃទី៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៦ ***

 

ឱកាស​​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​​​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​
ឱកាស​​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​​​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​
ឱកាស​​ប្រឡង​ចូល​បម្រើ​ការងារ​​​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​ ​១០០​ កន្លែង​​​​​​

 

អត្ថបទ​៖ មាន រតនា

​​​​​​​​