៧៥នាក់ស្លាប់ ជាង​១៣០នាក់របួស ដោយសារ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​នៅបាដាដ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-03-2016, 4:52 pm         68

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132៧៥នាក់ស្លាប់ ជាង​១៣០នាក់របួស ដោយសារ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​នៅបាដាដមនុស្ស​យ៉ាងហោចណាស់​៧៥នាក់​ស្លាប់ និង​ជាង​១៣០នាក់​របួស​នា​ថ្ងៃអាទិត្យ ដោយសារ​ការ​វាយ​ប្រហារគ្រាប់បែក​អត្តឃាត​មួយនៅ​ទីក្រុង​បាដាដ ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ តាមរបាយការណ៍​ដែល​ដក​ស្រង់ដោយ AFP ក្រុមជីហាត​ជាអ្នកទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

នេះ​ជា​តួលេខ​គ្រោះថ្នាក់​ដ៏​ធំ​បំផុត​ដែល​កើត​ឡើងរយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​​នៅ​ក្នុងទីក្រុង​របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់​។ ការបំផ្ទុះ​បាន​កើតឡើង​នៅ​ផ្លូវ​ពាណិជ្ជកម្មមួយ​ក្នុង​សង្កាត់ Karrada ដែល​សំបូរទៅ​ដោយមនុស្ស៕