បេសកម្ម សម្រក​រាង​រដូវ​កាល​ទី​២​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​

dnt-news : បេសកម្ម​សម្រក​រាងរ​ដូ​វ​កាល​ទី​២​របស់​ទឹកដោះគោ​សញ្ញា​ខ្លាឃ្មុំ​បាន​បើក​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២​ខែកក្កដា​កន្លងទៅនេះ​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន​ឡាយ​លី​ផ្លា​ហ្សា​ជាន់​ផ្ទាល់​ដី​។ រយៈពេល​ពេញ​1​ថ្ងៃ​នៃ​ការបើក​សម្ពោធ​បេសកម្ម​មាន​បេ​ក្ខ​នារី​ជាច្រើន​បាន​ចាប់អារម្មណ៍​ដាក់ពាក្យ​ប្រកួត​ដ