មុននេះបន្តិច ​សាលាឧទ្ឋរណ៍​សម្រេចបង្វិល​រឿងលោក កឹម សុខា​ ឲ្យសាលាដំបូងវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​ បើតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មានកោះសន្តិភាពបានឲ្យដឹងជំហានដំបូងមកថា​ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលា​ឧទ្ឋរណ៍លោក ​ភូ ពៅស៊ុន ​បានសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងលោក ​កឹម សុខា ​ឲ្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ​សម្រេចឡើងវិញ ពាក់ព័ន្ឋ​នឹងការមិនចូលខ្លួន​ក្នុងសវនាការ ៕