ឡូ​រ៉ា ម៉ម​៖ ដាច់ខាត​ខ្ញុំ​មិន​ទៅ​អាមេរិក​វិញ​ទេ​

dnt-news : ​ឡូ​រ៉ា ម៉ម តារាចម្រៀង​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​អាមេរិក ថ្មីៗ​នេះ​បាន​លើកឡើងថា រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ដែល​មក​រស់នៅ​ទឹកដី​កម្ពុជា មិនដែល​គិតថា​នឹង​ត្រឡប់​ទៅ​អាមេរិក​វិញ​នោះទេ​។​