៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

ខេត្ត​សៀមរាប​មាន​កីឡដ្ឋាន​បាល់ទាត់​​មួយ​ដែល​​អាច​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ផ្លូវ​ការ​បាន។ កីឡដ្ឋាន​មួយ​នេះ​មាន​ទី​កន្លែង​សម្រាប់​គណៈអធិបតី​​ និង​មាន​​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នក​ទស្សនា​អង្គុយ​មើល​ផង​ដែរ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ កីឡដ្ឋាន​នេះ​មិនទាន់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​កែ​លម្អ​ឲ្យ​មាន​ទី​លាន​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ការ​ប្រកួត​ឡើយ​ ខណៈ​ទី​លាន​ស្មៅ​ធម្មជាតិ​កន្លែង​ខ្លះ​មាន​ស្មៅ ហើយ​កន្លែង​ខ្លះ​អត់​មាន​ស្មៅ៕

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​​​​ពី​កីឡដ្ឋាន​​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀមរាប​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​