ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​

6 Videos


Transformer គឺជាកំពូលខ្សែរឿងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពភាពយន្ត Hollywood ដែលនិយាយពីសង្គ្រៀមស៊ីសាច់ហុតឈាមរវាងមនុស្សយន្ត និង មនុស្សយន្ត ហើយកន្លងមកខ្សែរឿង Transformer នេះបញ្ចាំងបាន ៤ ភាគរួចមកហើយក្នុងនោះមានដូចជា «Transformers» (ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧) «Transformers: Revenge of the Fallen» (ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩) «Transformers: Dark of the Moon» (ក្នុងឆ្នាំ២០១១) និង «Transformers: Age of Extinction» (ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤) ។

P9

ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​

ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានដំណឹងល្អមួយបានលេចឮថា Transformer ភាគ ៥ នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះដោយបានដាក់ចំណងជើងថា «Transformers: The Last Knight» ។ «Transformers: The Last Knight» នេះដែរត្រូវបានដឹកនាំសម្ដែងដោយអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជនជាតិអាមេរិកលោក Michael Bay ដែលជាអ្នកដឹកនាំខ្សែរឿង Transformers នេះចំនួន ៤ ភាគរួចមកហើយ ។ នៅក្នុងរឿងភាគថ្មីនៃរឿង Transformers នេះទៀតសោតក៏បានចូលរួមសម្ដែងដោយកំពូលតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើននាក់ដូចជា លោក Mark Wahlberg លោក Jerrod Carmichael នាង Isabela Moner លោក Josh Duhamel លោក Anthony Hopkins នាង Laura Haddock លោក Tyrese Gibson និង លោក Santiago Cabrera ជាដើម ។

ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា មកទល់នឹងពេលនេះ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» នៅមិនទាន់ចេញវីដេអូ Trailer នៅឡើយទេ សូម្បីតែការចំណាយក៏មិនទាន់បានដឹងថាចំណាយអស់ប៉ុន្មានដែរ ៕ (ប្រភព៖ ខាមមីញហ្ស៊ូន) កុសល

ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​
ស្ងាត់ៗ «Transformers: The Last Knight» ឬ «Transformers 5» បញ្ជាក់​ពីថ្ងៃ​បញ្ចាំង​ច្បាស់លាស់​ហើយ​