មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​

6 Videos


ថ្មីៗនេះនារីជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់លើសកលលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងមានមុខមាត់ ក៏ដូចជារាងកាយដូចគ្នាជាមួយតុក្កតា បាប៊ី (Barbie) បេះបិត ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជននឹកស្មានមិនដល់ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺសម្រស់ដូចតុក្កតារបស់នារីម្នាក់នេះ គឺត្រូវបានសាមីខ្លួនបដិសេដថាមិនបានវះកាត់កែសម្ផស្សអ្វីឡើយ ។

P9

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានារីជនជាតិអ៊ុយក្រែនខាងលើមានឈ្មោះ Valeria Lukyanova និងមានឈ្មោះហៅក្រៅថា «មនុស្ស បាប៊ី (human Barbie)» អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ហើយបើយោងតាមសម្ដីរបស់នាងផ្ទាល់ដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មាន «TooFab» បានឲ្យដឹងថា «រូបរាងកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅវ័យ ១៤ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែពណ៌សក់…ខ្ញុំមិនដែលគិតថារូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាជាមួយតុក្កតា បាប៊ី ឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមានរាងកាយបែបនារីទាន់សម័យតែប៉ុណ្ណឹង» ។ ជាមួយគ្នានេះនាង Valeria Lukyanova បានបន្ថែមថា មានមនុស្សជាច្រើនគិតថានាងបានឆ្លងកាត់កាំបិតវះកាត់កែសម្រស់រួចមកហើយ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានាងនៅតែបដិសេដមិនធ្លាប់វះកាត់កែសម្ផស្សម្ដងណាឡើយ នេះគឺជារាងកាយពីកំណើតរបស់នាង ។

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​

Valeria Lukyanova ថែមទាំងបានបញ្ហាញថា សម្រស់រូបរាងកាយរបស់នាងនៅក្នុងពេលនេះគឺទទួលបានពីរបបអាហារដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ ដោយក្នុងនោះរួមទាំងការបរិភោគត្រីឆៅ ទឹកផ្លែឈើស្រស់ជាដើម ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺលំហាត់ប្រាណ ។ បច្ចុប្បន្នគណនី Instagram របស់នាង Valeria Lukyanova ឬ មនុស្សបាប៊ី មានអ្នកចុច Follow រហូតដល់ ៣៤៤.០០០ នាក់ឯណោះនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា សម្រស់ដូចតុក្កតាបាប៊ីរបស់នាងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សទូទៅលើសាកលលោក ៕ (ប្រភព៖ ឡូលីប៉ប) កុសល

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​
មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​៖ ពិតជា​មាន​មនុស្ស​មាន​រូបរាងកាយ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី​