អ្នកជំនួញ​ម្នាក់​ខំ​ជះ​លុយ​ដើម្បី​បាន​ដេក​ជាមួយ Angelababy តែ​ត្រូវ​ខកចិត្ត​ទៅវិញ​

​បុរស​ដែលជា​អ្នកជំនួញ​ចិន​ម្នាក់​បាន​ខកចិត្ត​ជាខ្លាំង បន្ទាប់ពី​ចំណាយលុយ​៣,៧៤​លាន​ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី​(​ប្រហែល​២,៧៩​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​) ដើម្បី​បាន​ដេក​ជាមួយ​តារា​លំដាប់​A របស់​ចិន​និង​ហូលីវូដ​៣​នាក់ ប៉ុន្តែ​ចុងក្រោយ​គ្មាន​បាន​អ្វី​ទាំងអស់​។​