អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !

6 Videos


តាមអ្វីដែលអ្នកឃើញក្នុងរូបថត នេះគឺជារាជវាំង តែតាមពិតវាមិនមែនរាជវាំងសម្រាប់អធិរាជទេ វាគឺជារាជវាំងពរ្សឺឡែន ដែលសាងសង់ឡើងដោយស្ត្រីចំណាស់វ័យ ៨៦ ឆ្នាំម្នាក់នៅស្រុក Jiangxi ដែលនៅក្នុងនោះ ក៏សម្បូរវត្ថុមានតម្លៃរបស់ប្រទេសចិនដែលធ្វើឡើងពីពរ្សឺឡែនជាច្រើនផងដែរ ។

P9

អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !

ស្ត្រីចំណាស់រូបនេះមានឈ្មោះថា Yu Ermei បានសាងសង់រាជវាំងពរ្សឺឡែននេះនៅតំបន់ Jingdezhen ដោយផ្ទាល់ ដែលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវចំណាយពេលសាងសង់ ៥ ឆ្នាំ ហើយចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ ៩ សែនដុល្លារ ។ អ្នកស្រី Yu បានប្រាប់ថា អ្នកស្រីបានរៀនពីវិធីស្មូនពរ្សឺឡែន តាំងពីអ្នកស្រីមានវ័យ ១២ ឆ្នាំម្ល៉េះ ហើយដោយសារតែមានបទពិសោធជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងារទាំងនេះ ទើបអ្នកស្រីអាចក្លាយជាអ្នកជំនាញ និង អាចបើកជាអាជីវកម្មខ្លួនឯងបាន ។ អ្នកស្រីបានប្រាប់ទៀតថា អ្នកស្រីមានគំនិតសាងសង់រាជវាំងពរ្សឺឡែននេះតាំងពីអ្នកស្រីមានវ័យ ៥០ ឆ្នាំម្ល៉េះ តែដោយសារភាពខ្វះខាត និង ការមមាញឹកនឹងការងារច្រើន ទើបពេលអ្នកស្រីចម្រើនវ័យ ៨០ ឆ្នាំ ទើបគម្រោងសាងសង់រាជវាំងពរ្សឺឡែននេះបានកើតឡើង ។

អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !

ថ្វីត្បិតថា រាជវាំងនេះទើបនឹងដាក់ដំណើរការក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះ គេសង្កេតឃើញថា មានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនបានទៅដល់ទីនោះ ហើយបើតាមការវិភាគគេជឿជាក់ថា រាជវាំងពរ្សឺឡែនទាំងនេះនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត នាពេលអនាគត ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !
អស់ទាស់ ! រាជវាំង​ពរ្សឺឡែន សាងសង់​ដោយ​លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ !