ផ្នែកចុងភៅម្ហូបអ៊ឺរ៉ុប​​

Company

UID (Cambodia) Development Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Catering/Restaurant

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English--
Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jul-05-2016

Closing Date

Jul-14-2016
 
  * ផ្នែកចុងភៅម្ហូបអ៊ឺរ៉ុប​​ (៣០០​ ដល់៥០០ដុល្លា)
- ចេះធ្វើម្ហូបអ៊ឺរ៉ុបទូទៅ ដូចជាភីហ្សា សាំងវិញ និងម្ហូបផ្សេងៗទៀត
មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៏

* អ្នកឆុងកាហ្វេ (១៥០​ដល់២០០ដុល្លា)
ចេះឆុងកាហេ្វ មិនបាច់មានបទពិសោធន៏

* កូនកាំបិត​ (១០០ ដល់១៨០ដុល្លា)
យកចិត្តទុកដាក់ការងារ

ទីកន្លែងការងារ: ភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការ: 8: 00 ព្រឹក-5: 00pm (ចុងសប្តាហ៍)
មានថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបុណ្យជាតិនានា

ទំនាក់ទំនង: 017 300 533/093 390 900
អ៊ីម៉ែល: uid.hrdept@gmail.com

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mary

Phone

017 300 533 / 093 390 900

Email

uid.hrdept@gmail.com

Website

Address

金边市,堆成佳分区,对谷区,门牌61 .