បទ​សម្ភាសន៍​ឯក​ឧត្តម​ ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍​នៅ BTV ស្តីពី​ E-Sports

ឯក​ឧត្តម ​ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍​ អនុប្រធាន​ទី​១​នៃ​សហព័ន្ធ​កីឡា​អឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​បាន​​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ពិសេស​មួយ​ដល់​ទូរទស្សន៍​ BTV ស្តីពី​«​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​ ឬ​ E-Sports»​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ សូម​ទស្សនា​បទ​សម្ភាសន៍​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

បទ​សម្ភាសន៍​ឯក​ឧត្តម​ ជា ច័ន្ទបរិបូណ៍​នៅ BTV ស្តីពី​ E-Sports

 

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​