ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?

បើសិនជាមិនទាន់បានឃើញរូបពេញអ្នកប្រហែលជាគិតថាវាគឺជារូបរបស់មនុស្សពិត ប៉ុន្តែពេលបានឃើញរូបពេញអ្នកនឹងលែងសង្ស័យទៀតហើយថាវាជារូបមនុស្សពិត ឬ រូបក្រមួន។

រូបក្រមួនទាំងនេះគឺជារូបតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Anime បែបកីឡាដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករបស់ផលិតកម្ម Universal Studios Japan គឺ រឿង Haikyuu ហើយរូបក្រមួនទាំងពីរនោះគឺធ្វើតំណាងឲ្យតួអង្គ Hinata Shoyo និងTobio Kageyama ។

Universal Studios Japan ក៏សាងសង់រូបក្រមួនទាំង ២ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវ Seanson3 របស់ខ្សែភាពយន្តមួយនេះនូវ ដែលនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំនេះតែម្ដង។ ទោះបីជាមានការអះអាងថាវាជារូបក្រមួនក៏ដោយ ប៉ុន្តែ Fan នារីៗដែលផ្កាប់មុខជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមួយនេះ ចង់ឲ្យរូបក្រមួនទាំងនោះមានជីវិត ហើយចងរៀបការជាមួយនឹងរូបក្រមួនទាំងនោះទៀតផង៕

ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?

ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?

ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?

ប្រភព ៖

  • ទាយ​លេង​ទៅ​មើល​ថា​តើ​នេះ​គឺ​ជា​រូប​មនុស្ស​ពិត​ ឬ រូប​ក្រមួន​?已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/05  Category:កំសាន្ត
Tags: