វេទិកា​ស្ដីពី​ការដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅក្នុង​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​លើក​ទី ១​ដំណើរការ​ដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ធំៗ​ក្នុង​តំបន់​

dnt-news : ​វិស័យ​ធនាគារ​ដែលមាន​បណ្តាញ​ទន់ខ្សោយ​(BWTP) Appui au DéveloppementAutonome (ADA)​និង​មូលនិធិ​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ (FDC)​មាន​សេចក្តីសោមនស្ស​រីករាយ​សូម​ប្រកាស​បើក​វេទិកា​ស្ដីពី​ការដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ជា​លើកទីមួយ ដែល​នឹងត្រូវ​ប្រារព្ធ​ធ្

  • វេទិកា​ស្ដីពី​ការដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅក្នុង​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​លើក​ទី ១​ដំណើរការ​ដាក់បញ្ចូល​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ធំៗ​ក្នុង​តំបន់​已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+