មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


មុននេះបន្តិចតារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះ មាន សូនីតា និង តារាចម្រៀង ម៉ានិត ព្រមទាំងក្រុមការងារបាននាំយកទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ លានរៀល ទៅឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា ដែលថវិកាទាំងអស់នោះបានមកពីការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនដែលគាំទ្រចលនាស្រឡាញ់សៀវភៅរបស់កញ្ញានាពេលកន្លងមក ។

នេះជាលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់មួយដែលកូនខ្មែរមានគំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវចលនាស្រឡាញ់សៀវភៅនេះឡើង ព្រោះមិនត្រឹមតែអាចបន្ថែមចំណេះដឹងដល់អ្នកអានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចប្រមូលថវិកាដែលរកបានពីការលក់សៀវភៅនេះ ទៅធ្វើការឧបត្ថមុ្ភដល់មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា ដែលកំពុងតែត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភជាចាំបាច់ថែមទៀត ។

មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)
មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)
មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)
មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)
មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)
មាន សូ​នី​តា និង ម៉ានិត នាំយក​ថវិកា ១០ លាន​រៀល​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​មន្ទីរពេទ្យ គន្ធ បុប្ផា (​មាន​វីដេអូ​)

ចង់ដឹងច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពនៃការជូនទឹកប្រាក់ពីសំណាក់ តារាចម្រៀង ម៉ានិត និង តារាសម្តែង មាន សូនីតា ហើយ និង ក្រុមការងារយ៉ាងណាខ្លះ សូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖
ប្រមាញ់តួ