មួយ​សន្លឹក​នេះ គ្រាន់​តែ​គេង​ប៉ុណ្ណោះ​អាសន្ន ឬ​សណ្ឋាគារ​សម្រាប់​ពួក​គាត់?

ក្រោមដើមឈើធំមួយ ក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្គល់ ប៉ុន្តែជុំវិញមានបាវក្រណាត់ដាក់ឥវ៉ាន់ចាស់មួយ ស្បែកជើង​មនុស្ស​ធំ​មួយ​​ចំហៀង ក្រមារស្បៃពីរ ឆត្រ័ធំ និងមុងមួយចងជាប់របងថ្មកល់ជើងមុងដោយធុងទឹកក្បែរសារៈមន្ទីរជាតិដែលផ្ដិតយកបានដោយក្រុមអ្នក​ថត រូបរបស់ Sabay។

 

តើប្រិយមិត្តគិតថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានឪពុកម្ដាយដែរឬទេ? ហើយ​ទីនោះ​គ្រាន់​តែ​ជា​កន្លែង​គេង​ប៉ុណ្ណោះ​អាសន្ន​ ឬ ជា​សណ្ឋាគារ​ប្រចាំ​របស់គាត់?

 

មួយ​សន្លឹក​នេះ គ្រាន់​តែ​គេង​ប៉ុណ្ណោះ​អាសន្ន ឬ​សណ្ឋាគារ​សម្រាប់​ពួក​គាត់?

 

ចុចអាន៖ មួយសន្លឹកដ៏កម្រ! ល្មើសច្បាប់ ឬ គោរពច្បាប់?

អត្ថបទ៖ រក្សា