គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុបភ្នំពេញ ៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​និង​១០​នាទី​ព្រឹក​នេះ គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ដោយ​លោក កែវ រ៉េមី ជា​ប្រធាន បាននិងកំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។​

នៅ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ លោក កែវ រ៉េមី បាន​លើក​ឡើង​ថា សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​កំពុងតែ​ល្អ ប៉ុន្តែ​ការ​ធ្វើ​អ្វី​ៗ ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់ បើ​ធ្វើ​អ្វី​លើសពីនេះ ច្បាប់​ត្រូវ​ចាត់វិធានការ ពីព្រោះ​កម្ពុជា​ចាត់​ទុក​សន្តិភាព​ជា​រឿង​សំខាន់។

លោក​បន្ត​ថា គណៈកម្មការ​ក៏​មាន​គម្រោង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ជួប​ជា​មួយ​និស្សិត​នៅ​តាម​បណ្ដា​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា​ថែមទៀត​ផងដែរ៕ គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប
គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប

គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​កំពុង​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ស្ថានទូត​អឺរ៉ុប