មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

ខ្សែ​ភាពយន្ត​និយាយ​អំពី​វីរបុរស​ និង​ វីរនារី បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ផលិត​ឡើង​តាំង​ពី​ជំនាន់​ទូរទស្សន៍​ស​-​ខ្មៅ​​មក​ម្ល៉េះ​ ហើយ​រហូត​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ខ្សែភាពយន្ត​ចាស់ៗ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ផលិត​សា​ថ្មី​ដោយ​តួអង្គ​មាន​រូបរាង​កាន់​តែ​ពិសេស​ជាង​មុន។ ចង់​ដឹង​ថា​តួអង្គ​ ពី​មុន​ និង ឥឡូវ​មាន​សភាព​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា​តាម​ដាន​ដូច​ត​ទៅ៖

 

-តួអង្គ​ Superman ឆ្នាំ​ ១៩៤៨ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

​-តួអង្គ​ Batman (មនុស្ស​ប្រជៀវ) ឆ្នាំ​ ១៩៤៣ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Wolverine ឆ្នាំ​ ២០០០ និង​ ២០១៣

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Catwoman ឆ្នាំ​ ១៩៦៦ និង​ ២០១២

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Wonder Woman ឆ្នាំ​ ១៩៧៥ និង​ ២០១៧

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Thor ឆ្នាំ​ ១៩៧៨ និង​ ២០១៥

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Power Rangers ឆ្នាំ​ ១៩៩៣ និង​ ២០១៧

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Captain America ឆ្នាំ​ ១៩៩០ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Flash ឆ្នាំ​ ១៩៩០ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Hulk ឆ្នាំ​ ១៩៧៨ និង​ ២០១២

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Spider-Man ឆ្នាំ​ ១៩៧៧ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​និនចារ​អណ្ដើក ឆ្នាំ​ ១៩៩៣ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Supergirl ឆ្នាំ​ ១៩៨៤ និង​ ២០១៥

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Robocop ឆ្នាំ​ ១៩៨៧ និង​ ២០១៤

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Fantastic Four ឆ្នាំ​ ១៩៩៤ និង​ ២០១៥

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

​​-តួអង្គ​ Daredevil ឆ្នាំ​ ២០០៣ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

-តួអង្គ​ Doctor Strange ឆ្នាំ​ ១៩៧៨ និង​ ២០១៦

 

មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?

 

 

មើល​ទៅតួ Hero មួយ​ណា​អាប់ដេត​បាន​ស្អាត​ជាង​គេ?

 

ចុច​អាន៖ រក​ឃើញ​តួ Zordon សម្រាប់​ថត​រឿង “Power Rangers” វគ្គ​ថ្មី

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ NextShark​​​​​​​

  • មើល​តួអង្គ​វីរបុរស​​និង​​វីរនារី​ជំនាន់​​នេះ​​អាប់ដេត​ខុស​ពី​​ជំនាន់​មុន​ម៉េច​ខ្លះ?已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/06  Category:សិល្បៈ