កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​ទេសចរណ៍ ​មហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​លើក​ទី​៣៧

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​ទេសចរណ៍​មហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​លើក​ទី​៣៧ រៀបចំ​ឡើង​នៅ​​សណ្ឋាគារ​សុខា​ ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ នាព្រឹក​​ថ្ងៃ​ទី​០៦ កក្កដា ​២០១៦ ​ដែលពិធីនេះ ក្រោម​ការអញ្ជើញ​ចូល​​រួម​ពី​​លោក​ថោ​ង ខុន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ព្រ​ម​ទាំង​​មានការ​ចូលរួម​ពី​ស្ថាប័ន​ទេសចរណ៍​​ជាតិផងផងដែរ ​។

ដោយ​មានការ​ចូលរួម​ពីស្ថាប័នទេសចរណ៍​នៃ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ចំនួន​៦ មាន​កម្ពុជា​-ចិន​-វៀតណាម​-ឡាវ​-ភូមា និង​ថៃ ក្នុង​នោះ​ក៏មានការ​ចូលរួម​ពីតំណាង​អន្តរក្រសួង តំណាង​ដៃគូរ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា សរុប​ចំនួន​ជាង​៣០០​នាក់​ ។ ដោយ​ពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​ការ​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទេសចរណ៍​​មេគង្គ ២០០៦-២០១៥ និង​ការ​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់លើ​ការ​រៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថ្មី ២០១៦-
២០២៥​។