អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ iOS 10 beta 2 អោយអ្នកដែលចង់អាបដេតទៅកាន់ iOS 10 ជំនាន់ចុងក្រោយហើយ បើទោះបីជាវាមិនទាន់ពេញលេញក៏ដោយ តែ Apple បានកែខៃចន្លោះប្រហោងដែលមាននៅលើ iOS 10 Beta 1 ។ iOS ជំនាន់ថ្មីនេះបានមុខងាថ្មីៗ បានឃើញហើយធ្វើអោយយើងលែងចង់ប្រើប្រាស់ iOS ជំនាន់មុនៗ តែម្តង។ ចង់ដឹងថា Apple បានបន្ថែមមុខងារអ្វីខ្លះទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា.....

Image: អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

Image: អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

Image: អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

Image: អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អីយ៉ា! iOS 10 beta 2 ចេញមកហើយ តោះទៅមើលមានអ្វីប្លែកខ្លះ?

ចុះថ្ងៃទី 06 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:55 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ