ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញវត្តមានក្រុមថ្មី «Black Pink» ក៏ដូចជាបង្ហាញឈ្មោះជាក់លាក់របស់សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗរួចមក កាលពីពេលពេលថ្មីៗនេះក្រុមចម្រៀងថ្មីរបស់ផលិតកម្ម YG ដែលត្រៀមចូលប្រឡូកក្នុងឆាកចម្រៀង K-pop ខាងលើបានបង្ហាញវីដេអូហាត់រាំរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង ដែលសកម្មភាពរាំរបស់ពួកគេពិតជាអស្ចារ្យមិនចាញ់រាមច្បងក្នុងក្រុម 2NE1 ប៉ុន្មានឡើយ ។

P9

ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)

គួររំឭកដែរថា បន្ទាប់ពីបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីពេលកន្លងទៅថា ផលិតកម្ម YG នឹងមានក្រុមចម្រៀងយុវវ័យថ្មីមួយក្រុមទៀតដើម្បីមកបម្រើអារម្មណ៍របស់មហាជនដែលតែងតែគាំទ្រលើវិស័យចម្រៀង K-pop ហើយការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីក្រុម 2NE1 របស់នាង មិនហ្ស៊ី (Minzy) ។ «Black Pink» គឺជាក្រុមចម្រៀងដែលមានសមាជិកថ្មីស្រឡាងចំនួន ៤ រូប ហើយសមាជិកម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានវ័យក្មេង និង សម្រស់ស្អាតគ្រប់ៗគ្នា ។

ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)
ញាក់សាច់​! ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី «Black Pink» របស់ YG បង្ហាញ​ក្បាច់​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ​មិន​ចាញ់ 2NE1 ឡើយ (​មាន​វីដេអូ​)

សមាជិកទាំង ៤ រូបរបស់ក្រុម «Black Pink» នេះទៀតសោតមានដូចជានាង ចេននី គីម(Jennie Kim) លីហ្សា (Lisa) ជីស៊ូ (Jisoo) និង រ៉ូស (Rosé) ៕ (ប្រភព៖ អលខេប៉ប) កុសល