វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​

6 Videos


ដំបូង វ៉ាន់ នីឡា ហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចេញទៅសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះ វ៉ាន់ នីឡា បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្ត ដែលបានចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុក ។ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ស្អែកនេះ វ៉ាន់ នីឡា នឹងឡើងយន្តហោះទៅសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមជាមួយ តារាចម្រៀងមួយចំនួនទៀត ដូចជាលោក អាន គុណកូឡា និងលោក អេឡិច ចាន់ត្រា ជាដើម ។

P9

វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​

តាមគម្រោង វ៉ាន់ នីឡា សម្តែងនៅទីនោះ រយៈពេលមួយខែ ទៅ ៥ សប្តាហ៍ ហើយនាងនឹងចេញសម្តែងភ្លាមៗនៅថ្ងៃ ០៩ ខែកក្កដា នេះបន្ទាប់ពីនាងទៅដល់ ។ តាមប្រភពពត៌មានពីអ្នកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអោយដឹងថា មានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនកំពុងរងចាំវត្តមាន វ៉ាន់ នីឡា ហើយចាប់តាំងពីបែកធ្លាយរូបអាក្រាតរបស់នាង កាន់តែធ្វើអោយគេមានការចាប់អារម្មណ៍លើនាងខ្លាំង ។

វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​

ជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃស្អែកនេះ វ៉ាន់ នីឡា មានអារម្មណ៍រីករាយជាងមុនច្រើន ហើយមេធាវីរបស់នាង ក៏បានអនុញាតិអោយនាងចេញទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេសដោយក្តីរីករាយផងដែរ ៕ អាលីណា

វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​
វ៉ាន់ នី​ឡា ធូរចិត្ត​ពេលចេញ​ទៅ​អូស្ត្រាលី​ថ្ងៃស្អែក​