រូបភាព ២០ សន្លឹក បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ការបំផ្លិចបំផ្លាញ​ដ៏​សាហាវ​របស់​សង្គ្រាម​

សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរី បានឆក់ប្លន់នូវសម្រស់បែបបូរាណដ៏វិសេសវិសាល នៃទីក្រុង Aleppo ដែលជាទីក្រុងចំណាស់មួយរបស់ពិភពលោក ។

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ការប្រឈមមុខយោធាមួយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Aleppo ។ ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាស៊ីរី បានចាប់ផ្តើមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីនោះ ។

សង្គ្រាមមួយនេះ បានបង្កនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏សាហាវ ចំពោះទីក្រុងមួយនេះ – ជាទីក្រុងត្រូវបាន Unesco ទទួលស្គាល់ជាមរតករបស់ពិភពលោក ។

ខាងក្រោមជារូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញសោកនាដកម្ម នាំមកដោយសារសង្គ្រាម នាទីក្រុងបូរាណ Aleppo របស់ស៊ីរី ៖

20-photos-describe-the-WAR-577a13d723d23__700

20-photos-describe-the-WAR-577a13fccf0f4__700

20-photos-describe-the-WAR-577a14eaef767__700

20-photos-describe-the-WAR-577a141c1e072__700

20-photos-describe-the-WAR-577a162ecaa84__700

20-photos-describe-the-WAR-577a162ecaa84__700

20-photos-describe-the-WAR-577a141912ef4__700

20-photos-describe-the-WAR-577a141912ef4__700

20-photos-describe-the-WAR-577a13f1b387f__700

20-photos-describe-the-WAR-577a140bd733a__700

20-photos-describe-the-WAR-577a1429c34f5__700

20-photos-describe-the-WAR-577a13f90fbbe__700

20-photos-describe-the-WAR-577a13e0b9b29__700

20-photos-describe-the-WAR-577a142d279a4__700

20-photos-describe-the-WAR-577a1405d33e3__700

20-photos-describe-the-WAR-577a14160fcd5__700

20-photos-describe-the-WAR-577a1426031f7__700

20-photos-describe-the-WAR-577a15f64453e__700

20-photos-describe-the-WAR-577a1421e7a23__700


រូបភាព ២០ សន្លឹក បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ការបំផ្លិចបំផ្លាញ​ដ៏​សាហាវ​របស់​សង្គ្រាម​

គំនិត​ដ៏​អស្ចារ្យ ជួយសង្គ្រោះ​ហ្វូងគោ​ពី​ចង្កូម​តោ​

រូបភាព ២០ សន្លឹក បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ការបំផ្លិចបំផ្លាញ​ដ៏​សាហាវ​របស់​សង្គ្រាម​

ព្យុះទីហ្វុងកំណាចបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ កំពុងសំដៅមកកោះតៃវ៉ាន់ហើយ ខណៈអាជ្ញាធរប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់