ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​

6 Videos


កន្លងទៅនេះនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរទោះបីក្រុមប្រតិបត្តិអង្គរ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំ ទូលាយក្តីក៏គេសង្កេតឃើញថានៅតែមានភាពឆកល្វែងរបស់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនតូចពោលគឺគេបាន ស្លៀកពាក់ខ្លីមើលទៅមានលក្ខណៈមិនសមរម្យក្នុងពេលចូលទស្សនាតាមប្រាសាទ ។

P9

ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​

ដើម្បីលើកតម្លៃរមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យសក្តិសមជាទីសក្ការៈនៃដួងព្រលឹងវប្បធម៌ជាតិ និងជា សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថានឹងចាត់វិធានការចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ តទៅដោយតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យខណៈពេលមកទិញសំបុត្រ ដើម្បីចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ឲ្យភ្ញៀវទេចរស្លៀកពាក់សមរម្យក្នុងអំឡុងពេល ចូលទស្សនា រមណីយដ្ឋានអង្គរមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖
ដេវីត

ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​
ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​
ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​
ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​
ហាម​ភ្ញៀវទេសចរ​ស្លៀកពាក់​ខ្លី​មិន​សមរម្យ​ចូល​ទស្សនា​តាម​ប្រាសាទ​