លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…

6 Videos


លោក អេឡិច ចាន់ត្រា បានបង្ហើបឲ្យទស្សនិកជនរង់ចាំមើលសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយកញ្ញា នៅ សូនីតា មុនពេលដែលរូបលោកចេញទៅសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី រយៈពេល ១ ខែនៅថ្ងៃស្អែកនេះ ។

P9

លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…

លោក អេឡិច ចាន់ត្រា គឺជាតារាសម្តែងមួយរូបដែលលេចធ្លោ និង ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនោះ ពេលនេះ លោកបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនរង់ចាំមើលសមិទ្ធផលនៃកាសម្តែងថ្មីមួយទៀត ដែលរូបលោករួមជាមួយកញ្ញា នៅ សូនីតា នឹងបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនមុនពេលដែលរូបលោកចេញ ទៅសម្តែងនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេលមួយខែ នៅថ្ងៃស្ងែកនេះ ។ នេះបើតាមការបង្ហោះសារមួយរបស់ លោកកាលពីថ្មីៗនេះ ដែលនៅក្នុងសារនោះផងដែរ លោក អេឡិច ចាន់ត្រា បានរំលេចពាក្យពេចន៍យ៉ាងវែងថា «សូមអញ្ញើញ រង់ចាំមើលសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយកញ្ញា នៅ សូនីតា មុនពេលខ្ញុំបាទចាកចេញពី ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃស្អែក ដើម្បីទៅសម្តែង Concert នៅប្រទេស Australia រយៈពេលមួយខែជួបគ្នាសម្តែងលើកទី ១ នៅថ្ងៃទី 9/7/2016 នៅ Anabella at Melbourne ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ៗ»

លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…

គួររំឮកផងដែរថា នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ ដែលលោក អេឡិច ចាន់ត្រា បានទៅសម្តែងនៅក្រៅ ប្រទេសនោះ ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ការសម្តែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី លើកនេះ គឺមានកញ្ញា នៅ សូនីតា ជា ដៃគូរសម្តែងផងដែរ ៕ ជួននូវ

លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…
លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…
លោក អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្ហើប​ឲ្យ​ទស្សនិកជន​រង់ចាំ​មើល​…