អាមេរិក​ប្រកាស​លើកលែង​ពន្ធចំពោះ​ផលិតផល​កាបូប​របស់​កម្ពុជា និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       July-07-2016, 8:59 am         796

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អាមេរិក​ប្រកាស​លើកលែង​ពន្ធចំពោះ​ផលិតផល​កាបូប​របស់​កម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Heidt