ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ចេញ​លិខិត​ហាម​ចាក់ផ្សាយ​បទ “​ស៊ី​បាន​ចេះតែ​ស៊ី​ទៅ​” និង​បទ “​ទាល់តែ​យូរ​ទើប​ស៊ី​អូន​បាន​”

នៅ​ព្រឹក​នេះ ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បានចេញ​លិខិតផ្លូវការ​ណ៍​មួយ​ទៅកាន់​ម្ចាស់​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​-​ទូរទស្សន៍​ទាំងអស់ បញ្ឈប់​ការចាក់ផ្សាយ​បទ​ចម្រៀង “​ស៊ី​បាន​ចេះតែ​ស៊ី​ទៅ​” របស់លោក កែវ វាសនា និង​បទ “​ទាល់តែ​យូរ​ទើប​ស៊ី​អូន​បាន​” របស់​កញ្ញា ម៉ាលី​ស ដែល​កំពុង​ទទួល​ការរិះគន់​ពី​មនុស្ស​ភាគច្រើន​។​