​រូបភាព​​​ហួស​ចិត្ត​ ​សំដៅ​​បច្ចេកវិទ្យា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​

ភាព​ជឿន​លឿន​ ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​សម្រាប់​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​មនុស្ស​ ​តែ​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ក៏​មាន​ចំណែក​ជះ​ឥទ្ធិពល​អវិជ្ជមាន​ជា​ច្រើន​ដល់​មនុស្ស​វិញ​ផង​ដែរ​។​ ​ដូច​នេះ​ទើប​មាន​អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិក​ម្នាក់​បាន​បង្កើត​នូវ​ ​រូប​ជា​ច្រើន​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ផល​អវិជ្ជមាន​ ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​។​

 

​រូបភាព​​​ហួស​ចិត្ត​ ​សំដៅ​​បច្ចេកវិទ្យា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​

 

​រូបភាព​​​ហួស​ចិត្ត​ ​សំដៅ​​បច្ចេកវិទ្យា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​

 

​រូបភាព​​​ហួស​ចិត្ត​ ​សំដៅ​​បច្ចេកវិទ្យា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ដ្រូន Inspire 1 បញ្ជា​បាន​ពីរ​នាក់ ​ប្តូរ​កែវ​ឡែន​បាន ​ខ្លាំង​ជាង Phantom 4 ពីរដង

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ ​theverge​