ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារសរសេរកម្មវិធីគឺជារឿងដែលកំពុងក្ដៅគគុក ខណៈវិស័យនេះ អាចរកចំណូលបានច្រើន។ ក្នុងនោះយោងតាមទិន្នន័យពី Business Insider បានបង្ហាញនូវបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួន ដែលអ្នកសរសេរកម្មវិធីអាចទទួលបានចំណូលច្រើន។ ប្រាក់ខែទាំងនេះ គិតជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំ។

ទីក្រុង Seattle រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន ជាមធ្យម ១១៣, ២៤២ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង San Joe រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា ជាមធ្យម ១២២, ៥០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ កាលីហ្វញ៉ា ជាមធ្យម ១២០, ០០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ជាមធ្យម ១០០, ០០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin ជាមធ្យម ៩,៥០០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង Raleigh រដ្ឋ North Carolina ជាមធ្យម ៩,០០០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ជាមធ្យម ៩,០០០០ ដុល្លារ

ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ

ប្រភព៖ sabay

  • ចង់បានប្រាក់ខែច្រើន អ្នក​សរសេកម្មវិធី គួរធ្វើការ​នៅទីក្រុងទាំងនេះ已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/07  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: