​ថ្ងៃនេះ ខួប ៨ ឆ្នាំ ដែល​UNESCO ដាក់​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-07-2016, 12:29 pm         104

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ថ្ងៃនេះ ខួប ៨ ឆ្នាំ ដែល​UNESCO ដាក់​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក